Så kommer der hegn

Vejle Kommune, Trefor og Grundejerforeningen “Store Helvedes Hul” har indgået en aftale om afgræsning af Store Helvedeshul. Derfor bliver der i begyndelsen af marts 2016 sat hegn op omkring Store Helvedeshul. Det forventes, at der kommer dyr på arealet i løbet af foråret 2016.