Persondatapolitik

Persondatapolitik hos store-helvedesvhul.dk

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos store-helvedeshul.dk.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at anvende vores hjemmeside eller modtage en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på disse oplysninger.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn og e-mailadresse.

store-helvedesvhul.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Sender os spørgsmål eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på store-helvedeshul.dk er Grundejerforeningen af 1.6.1981 – Store Helvedes Hul, Hans Egedesvej 15, 7100 Vejle.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse indhenter vi for at kunne levere den ønskede ydelse hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne svare på din henvendelse.

Vi anvender cookies i det omfang, det er nødvendigt for funktionaliteten af hjemmesiden. Det kan fx være cookies, der begrænser antallet af sidevisninger eller sessionsspecifikke cookies til side-navigation m.v.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.com’s datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom fra vores kontaktside.